Projektová a inženýrská kancelář Pardubice

Pozemní stavby, Pardubice

V oblasti pozemního stavitelství zajišťujeme projektovou přípravu a inženýrskou činnost pro objekty: bytové a rodinné domy, občanské stavby, administrativní budovy, ocelové a železobetonové výrobní a skladové haly, apod. Zpracováváme projektovou dokumentaci nových staveb, rekonstrukcí a oprav stávajících objektů, případně dokumentaci demolic. Pro rekonstrukce za účelem snížení energetické náročnosti budovy zajišťujeme projekty pro žádosti o dotaci, např. Zelená úsporám. Součástí naší činnosti je i poradenská činnost v oboru stavebnictví.

Dopravní stavby, Pardubice

Pro obor dopravních staveb a dopravního inženýrství zajišťujeme projektovou přípravu a inženýrskou činnost pro objekty: silniční komunikace, pěší a cyklistické trasy, dopravní značení oblastí, parkovací a zpevněné plochy, dopravní řešení křižovatek, kapacitní posouzení, návrhy světelné signalizace nebo systémy řízení dopravy, apod. Zpracováváme studie dopravy obcí a projektovou dokumentaci nových investičních záměrů, rekonstrukcí a oprav stávajících komunikací. Součástí naší činnosti je také poradenská činnost, včetně odborného posouzení dopravních situací.

Technologie a průmysl, Pardubice

V rámci naší činnosti ve spojení s našimi externími dlouhodobými spolupracovníky zpracováváme technologické projekty umístění výrobních linek a zařízení v procesu výroby a zpracování surovin. Jde především o projekty v papírenském, chemickém a farmaceutickém provozu. Pro tyto objekty a zařízení zajišťujeme zpracování projektové dokumentace nových investičních záměrů i rekonstrukcí a oprav stávajícího provozu, resp. vybavení, včetně přemístění nebo úpravy výroby. Součástí naší činnosti je také poradenská činnost v technologickém a chemickém průmyslu.

Projektová a inženýrská kancelář Pardubice

Naše kancelář se zabývá projektovou a inženýrskou činností ve výstavbě pro obory: pozemní stavitelství, dopravní stavby, dopravní inženýrství, průmyslové a technologické objekty.

Pro tyto obory zajišťujeme zpracování projektové dokumentace především ve stupních: studie, dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumenatce pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění staveb (DPS), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Součástí naší činnosti je také inženýrská činnost během předprojektové a projektové přípravy a zajištění inženýringu v průběhu výstavby, jde především o: autorský dozor (AD), technický dozor investora (TDI).

Pozemní stavby, Pardubice

projekty: bytové a rodinné domy, administrativní objekty, rekonstrukce a opravy staveb, zelená úsporám; region Pardubice a Hradec Králové

Dopravní stavby, Pardubice

projekty: parkoviště, dopravní značení, silnice, cyklostezky, chodníky, světelná signalizace, kapacitní posouzení; region Východní Čechy a Vysočina

Technologie a průmysl, Pardubice

projekty: technologické procesy a zařízení, výrobní média, rozvody energií, ocelové a železobetonové haly; region Česká Republika