Potřebné dokumenty ke kolaudaci stavby

21. 08. 2021

Co je kolaudace a co k ní potřebuji?
Potřebuji stavební deník, když jsem stavěl svépomocí?
Kde seženu skutečné provedení a jaký má mít obsah?

Provádění stavby rodinného domu, nástavby, přístavby, atd. zpravidla končí tzv. "kolaudací stavby". Fakticky se jedná o prohlídku dokončení stavby ze strany účastníků stavebního řízení za účasti zástupce stavebního úřadu. Tato tzv. "kolaudace" je završena vydáním kolaudačního souhlasu v případě, že všichni účastníci stavebního řízení se k provedené stavbě vyjádřili bez připomínek, popř. byly zjištěné nedostatky ze strany investora odstraněny. Stavbu kolauduje vždy stavebník, nikoliv zhotovitel stavby! Většinou při kolaudační prohlídce předkládá stavebník také všechny potřebné doklady ke kolaudaci. Jde samozřejmě o individuální záležitost, nicméně obvykle se jedná o tyto doklady a dokumenty:

- projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem,

- projektová dokumentace skutečného provedení stavby, pokud byla stavba provedena odlišně,

- stavební deník,

- geometrický plán a doklad o vytýčení stavby geodetem,

- doklady o likvidaci odpadů,

- prohlášení stavbyvedoucího o souladu provedení stavby s projektem,

- oprávnění zhotovitelů, popř. jejich subdodávek, k provádění stavebních prací,

- doklady o vlastnostech použitých materiálů,

- veškerá oprávnění k montáži a prohlášení o montáži u zařízení nebo i stavebních materiálů,

- prohlášení od zhotovitele stavby,

- doklady o kontrole provozuschopnosti (funkční a komplexní zkoušky),

- revize elektro a bleskosvodů anebo i ostatních zařízení, u kterých je tato povinnost vyžadována, např. revize spalinových cest, čistírny odppadních vod, atd.

- případný aktualizovaný provozní a havarijní plán a požární řád,

- apod.

Konkrétní rozsah dokladů sdělí vždy zástupce stavebního úřadu. Stavební deník je nutné předkládat i v případě, že stavba byla prováděna svépomocí. Zástupce dotčených orgánů státní správy lze ke kolaudační prohlídce zvát i průžně v předstihu.


Pokud si sjednáte osobní konzultaci mohu Vám dát informace přímo k Vašemu záměru a současně i pomoci při kolaudaci dokončené stavby.

Domluvte si osobní konzultaci

S vhodným vedením ušetříte čas, starosti i peníze

Chci konzultaci

nebo volejte na číslo

+420 777 736 633
 

Zavřít

Domluvte si konzultaci

Zavolejte a přijďte se poradit na osobní schůzku.

Všechny položky jsou povinné
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace