Který úřad musím navštívit a který mi pomůže?

26. 04. 2021

Kdy zajít na stavební úřad?
Musím navštívit obecní úřad?
Jaké úřady musím navštívit a kdy?
Zařídí to někdo za mě?

Snad každý stavebník řeší před stavbou rodinného domu kromě příjemnější části přípravy stavby jako je plánování dispozice, ladění vzhledu vysněného domu a řešení orientace domu na pozemku také méně příjemné záležitosti. Především se jedná o vyřízení stavebního povolení!

Mnoho stavebníků se v množství předpisů a povolení neorientuje. Každý tak má možnost využít služby specialistů. Většinou je najdou v projektových nebo architektonických kancelářích. Jejich služby však nejsou zadarmo a velká část stavebníků zodpovědně myslí na rozpočet již od přípravy stavby a navíc má i možnost hodně náležitostí vyřídit vlastními silami. Problém však je, že neví, co a jak? Kam zajít jako první, a kam po tom? Co je potřeba pokud vyřizují povolení studny nebo čistírny odpadních vod a co pokud potřebují nový sjezd na pozemek? 

Problematika je poměrně složitá a většinou je nutné řešit každý případ individuálně podle lokality výstavby a konkrétního záměru. Přesto lze sestavit obecný postup pro stavebníky se záměrem výstavby rodinného domu do 150 m2 s případným podsklepením na pozemku v jejich vlastnictví určeném pro výstavbu rodinného domu s vyvedenými přípojkami elektrické energie, vody a kanalizace, popř. plynu.

Doporučený postup k zajištění povolení pro stavbu:

1. Zajistit projektovou dokumentaci k povolení stavby.

2. Zajistit vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy - obvykle se jedná o tyto dotčené orgány státní správy a správce technické infrastruktury: 

- Hasičský záchranný sbor,

- Krajská hygienická stanice,

- Národní památkový ústav, resp. některá z organizací vykonávající dohled nad příslušným územím,

- Obecní úřad,

- Distributor elektrické energie (zpravidla ČEZ Distribuce, a.s.),

- Distributor plynu (zpravidla RWE, a.s.) ,

- Správce vodovodu a kanalizace,

dále se může jednat o další instituce, které mohou být z nějakého důvodu dotčeným subjektem, např.:

- Příslušný Odbor životního prostředí,

- Povodí Labe, Odry, Moravy, apod.,

- Správa a údržba silnic,

- Odbor architekta nebo územní odbor,

- Agentura pro hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany,

- UPC,

- Technické služby příslušné obce,

- atd., atd.,

Institucí, kterých se výstavba rodinného domu může týkat je skutečně celá řada. Ideálním řešením, jak se dopátrat těch, které se týkají konkrétního stavebního záměru, je navštívit příslušný stavební úřad v době před dokončením projektové přípravy rodinného domu a požádat úředníka, do jehož gesce záměr spadá, o určení okruhu účastníků stavebního řízení, resp. dotčených orgánů pro podání žádosti o stavební povolení, resp. ohlášení stavby.    

3. Podat žádost o stavební povolení / ohlášení stavby na místně příslušný stavební úřad.

Samozřejmě je však nutné každý záměr posoudit individuálně podle konkrétních podmínek. 


Nabízím Vám stavební poradenství a pomoc již v době, kdy o stavbě uvažujete! Mohu pomoci zpřesnit Vaši představu o době trvání přípravy, ale také ušetřit Vaše peníze! Neváhejte mne kontaktovat.

Domluvte si osobní konzultaci

S vhodným vedením ušetříte čas, starosti i peníze

Chci konzultaci

nebo volejte na číslo

+420 777 736 633
 

Zavřít

Domluvte si konzultaci

Zavolejte a přijďte se poradit na osobní schůzku.

Všechny položky jsou povinné
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace